dr Tomasz D.Gwiazda
 Assistant Professor

 ———————
Home page
Short CV
    Publications
   
(e-)Books
   
Papers
My latest book
Students
Office hours
Teaching
 ———————
  contact

  School of Management
  LKAEM

        
 

Crossover Operators

    Papers (mainly in Polish)  
         

Gwiazda T.D. (2006),  Wdrozenie serwisu WWW w prywatnej wyzszej uczelni, w Rola Technologii Informacyjnej w Doskonaleniu Systemow Zarzadzania - Studia przypadkow, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gwiazda T.D. (2005), Organizacje Wirtualne Formowane Przez Wirtualne Branzowe Systemy Wspomagania Decyzji, w Problemy Zarzadzania: Zastosowanie Informatyki w Zarzadzaniu, Wydawnictwo WZ UW, nr 1/2005

Gwiazda T.D. (2005), Koncepcja Pierwszego Prototypu Wirtualnego Branzowego Systemu Wspomagania Decyzji, w Informacja w Spoleczenstwie XXI Wieku, Wydawnictwo SGH, Warszawa

Gwiazda T.D. (2005), Architektura Pierwszego Prototypu Wirtualnego Branzowego Systemu Wspomagania Decyzji, w Sieci i Mechanizmy Rozwoju i Zarzadzania w Gospodarce Globalnej, Naleczow 2005

Gwiazda T.D. (2004), Architektura Wirtualnych Branzowych Systemow Wspomagania Decyzji, w Materialy VI Konferencji NTIE Informatyka Ekonomiczna, Morsko-Czestochowa

Gwiazda T.D. (2004), Dywersyfikacja ryzyka procesow decyzyjnych za pomoca Wirtualnego Branzowego Systemu Wspomagania Decyzji, w Informatyka Narzedziem Wspolczesnego Zarzadzania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa

Gwiazda T.D. (2004), Wirtualne Branzowe Systemy Wspomagania Decyzji, w Materialy XVI Gorskiej Szkoly PTI Efektywnosc Zastosowan Systemow Informatycznych, Szczyrk

Gwiazda T.D. (2004), Wirtualny Branzowy System Wspomagania Decyzji - Propozycja Interfejsu , w Materialy Konferencji Informacja w Spoleczeństwie XXI,  Mierki

Gwiazda T.D., Chibowski R. (2003), Efektywnosc metody pelnego krzyzowania dla problemow optymalizacji produkcji, w Informatyka narzedziem zarzadzania w XXI wieku, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa

Gwiazda T.D., Chibowski R. (2003), Efektywnosc metody pelnego krzyzowania dla problemow kombinatorycznych, w Pozyskiwanie Wiedzy i Zarzadzanie Wiedza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Wroclaw

Gwiazda T.D. (2002), Full Exploitation of the Crossover Operator Potential – On the Example of the Problems of Nonlinear Optimization with Constraints, in Evolutionary Methods for Design, Optimization and Control with Applications to Industrial Problems,  CIMNE, Barcelona

Gwiazda T.D. (2002), Multiple crossover algorithm for constrained optimization problems, in Advances in Intelligent Systems, Fuzzy Systems, Evolutionary Computation, WSEAS Press, Interlaken

Gwiazda T.D. (2001), Multiple crossover algoritm for constrained optimization problems, 2001, in Proceedings of 10th Protuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA'01)

Gwiazda T.D. (2000), Mocny Algorytm Ewolucyjny dla Optymalizacji Problemow Nieliniowych, w Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D. (2000), Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Problemow Optymalizacyjnych z Ograniczeniami, w Pozyskiwanie Wiedzy z Baz Wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Wrocław

Gwiazda T.D. (2000), Nowoczesne heurystyki optymalizacji problemow zarzadzania i biznesu, w Polska w Europie 200 – Polskie Nauki o Zarzadzaniu Wobec Wyzwan XXI Wieku – Szkola Letnia Warszawa 2000, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa, 2000

Gwiazda T.D. (1999), Optima_AG optymalizator problemow zarzadzania i biznesu dla Microsoft Excel, w Systemy wspomagania organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D. (1998), Programowanie genetyczne w modelowaniu rynku papierow wartosciowych, w Pozyskiwanie wiedzy z baz danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Wrocław

Gwiazda T.D. (1996), Niestandardowy Algorytm Genetyczny dla dywersyfikacji wartosciowej i ilosciowej portfela akcji gieldowych, w Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji w Zarzadzaniu Nowe Kierunki Prac,  Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D (1995), Niestandardowy algorytm genetyczny dla dywersyfikacji ilosciowej i wartosciowej portfela akcji gieldowych, w Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarzadzaniu - nowe kierunki prac, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Gwiazda T.D. (1994), Infrastruktura zarządzania Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie  jako nowy element systemu zarzadzania w gospodarce rynkowej. Stan dzisiejszy - tendencje zmian,  temat badawczy Transformacja Systemow Zarzadzania w Gospodarce Rynkowej, Warszawa

Gwiazda T.D., (1992), Sieci Neuronowe, PC-Kurier, grudzień 1992

Gwiazda T.D. (1991), System Ekspertowy GURU, PC-Kurier, pazdziernik 1991

Gwiazda T.D. (1989),  System Ekspertowy M-1, Wojskowy Instytut Informatyki, Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

Gwiazda T.D. (1989), System Ekspertowy M-1  - przyklady zastosowan, Wojskowy Instytut Informatyki, Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::